Tilbudsportal

 

Tilbudsportalen formidler oplysninger om sociale tilbud.

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested, som er et aktivitetstilbud jf. § 104 i serviceloven, er på Tilbudsportalen. Her finder du også Værestedets tilsynsrapporter. Du kan læse mere på Tilbudsportalen.

 

.