Faglighed

 

Hvad er recovery?

Recovery betyder det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre i livet efter en sindslidelse. Troen på, at en sindslidelse ikke nødvendigvis er kronisk, og at man rent faktisk kan komme sig over eller leve et godt og sundt liv med en sindslidelse.

Recovery handler ikke alene om helbredelse og om at vende tilbage til det, der var, det handler lige så meget om at komme videre – om at bevæge sig hen imod et selvbillede, hvor man ikke lader sindslidelsen være en altdominerende del.

Rehabilitering

Rehabilitering omfatter den hjælp, støtte og værktøjer, som personalet i Socialpsykiatriske Tilbud stiller til rådighed, som skal være med til at understøtte den enkelte borgeres individuelle recovery proces

Rehabilitering er det samarbejde om recovery-processen, der foregår mellem borger, pårørende og personalet i Socialpsykiatriske Tilbud.

Rehabilitering beskæftiger sig med alt det, medarbejderne i Socialpsykiatriske Tilbud skal gøre for at understøtte borgernes individuelle recovery-proces.

Hvordan arbejder Socialpsykiatriske Tilbud i praksis med rehabilitering

Socialpsykiatriske Tilbud har i indsatserne fokus på, at borgerne ønsker er i centrum, og at indsatserne understøtter borgernes egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Udover at borgerens ønsker danner grundlag for indsatserne, har Socialpsykiatriske Tilbud et særligt fokus på tværfaglige og helhedsorienteret tilgange. Det særlige fokus, skal sikre at indsatserne er vel koordinerer og de tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang.

Personalet i de Socialpsykiatriske Tilbud har i det rehabiliterende arbejde fokus på.

• Den enkelte borgeres behov, ønsker og motivation
• Samarbejde om hverdagsaktiviteter, så hverdagslivet bliver meningsfuldt og så selvstændigt og udviklende som muligt for det enkelte menneske
• Understøtte borgerne til at genoptage tidligere netværk og at borgerne har socialt samvær med andre mennesker