Organisering

 

Socialpsykiatriske Tilbud er i Herlev Kommune organiseret i Center for Sundhed og Voksne og er en del af VoksenSociale Tilbud.

Centret har myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven samt ophold i plejeboliger, indsatser på sundhedsområdet herunder forebyggelse, genoptræning og andre rehabiliterende opgaver.

I Centret løses også kompenserende opgaver i forhold til borgere med varigt funktionstab, herunder hjælpemidler og ældre- og handicapvenlige boliger samt drift og udvikling af plejeboligtilbud.

Centret har endvidere til opgave at drive og levere tilbud til særligt udsatte borgere inden for områderne sindslidelse, misbrug og handicap