Fysisk sundhed

 

I udviklingsplanen for Socialpsykiatrien 2019-2020, for Herlevs Socialpsykiatri, er der et særligt fokus på at tilbyde forløb som bidrager til at understøtte borgerne i at træffe valg, som fremmer deres sundhed, hvad enten det drejer sig om mentalsundhed eller fysisk sundhed.

Mange af de borgere, der er tilknyttet de Socialpsykiatriske Tilbud, er udfordret på både deres fysiske og mentale sundhed.

Derfor tilbyder Socialpsykiatriske Tilbud, gruppeforløb, der har fokus på fremme og understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed.

 

Motion for alle

Motion for alle er et idrætstilbud til dig, der har psykiske vanskeligheder og som ikke kan eller ønsker at benytte en ”almindelig” idrætsforening.

Du kan deltage i b.la. svømning, badminton, padel-tennis mv. Se hele programmet her.

Der arrangeres desuden løbende forskellige forløb, f.eks. basketforløb hos BMS Herlev. Så hold øje med Nyt fra Socialpsykiatriske Tilbud på forsiden.

Alle aktiviteter er gratis.

 

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte vores idrætskoordinator:

Sabrina - tlf. 24 65 30 17

 

Motionsprojektet

Socialpsykiatriske Tilbud samarbejder med Herlevs Jobcenter omkring unge, der kæmper med isolation og ensomhed som følge af lavt selvværd og/eller psykisk sårbarhed.

Projektets formål

At unge via motion og fællesskab får skabe et netværk og en sund personlig udvikling, således at de unge er bedre rustet til at starte i job eller uddannelse.

Derudover har projektet til formål at fjerne stress/forvirring hos deltagerne samt skabe en hverdag med struktur og indhold, således at overgangen til arbejds- eller studielivet er mere glidende.

I sommerhalvåret er gruppen udendørs begge dage i fodboldklubben. Vinterhalvåret byder på 1 dag ude og 1 dag inde i en kommunal Badmintonhal.

 

Madprojekt

Madprojekt er det til dig, som har behov for at træne indkøbssituationer, spise sammen med andre, og samtidig lære at lave sundt billigt mad.

Hvis du tænker det kunne være noget for dig, og gerne vil tilmeldes, så skal du drøfte det med din kontaktperson, som kan tilmelde dig.

Din kontaktperson kan deltage de første par gange, hvis du har behov for det.

Vi mødes på Herlev Hovedgade 147 – Der står Harlekin på skiltet.

De dage der er madprojekt foregår det i tidsrummet kl. 9.30 til 14.

Man er med hele dagen og alle tilmeldte skal deltage i både indkøb, madlavning og oprydning.

Personalet i Madprojektet glæder sig til at tage imod dig!

 

Sundhedstjek