Værestedet

 

Værestedet tilbyder samvær og aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Målet er at bidrage til den enkeltes livskvalitet i og udenfor Værestedets rammer. Der arbejdes målrettet med styrkelse af netværk.

Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104.

 

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

 

Aktivitetsmuligheder

Værestedet har en bred vifte af tilbud/aktiviteter, du kan deltage i. Der er blandt andet følgende tilbud:

 • Kreativt værksted – både planlagte og egne projekter. Vi har symaskine og diverse værktøj
 • Hyggeligt og uformelt samvær med andre – mulighed for deltagelse i fælles kaffekasse
 • Fælles madlavning hver mandag – det koster 20 kr. at spise med og tilmelding er påkrævet
 • Hjælp til at læse breve og tjekke E-boks hver torsdag kl. 09:00-11:00
 • Fællessang hver fredag – der spilles guitar og du er velkommen til at spille med
 • Fredagshygge med kage og frugt kl. 13:30-14:30 – betales af kaffekassen
 • Filmklub en gang om måneden
 • Krolf i Frivilligcenterets have
 • Ture ud af huset – der er brugerbetaling på alle ture
 • Ferietur en gang om året – der er brugerbetaling på alle ferieture

 

Værestedet samarbejder desuden med Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. I Frivilligcenteret er der mulighed for at deltage i foredrag, temaaftener, frivillige foreninger samt i forskellige selvhjælpsgrupper. Du kan blandt andet deltage i selvhjælpsgruppen ”Livshistoriefortælling”. Du kan læse mere om Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev her.

Som bruger af Værestedet har du også mulighed for at blive medlem af Aktivisterne, modtage NADA behandling, få et årligt sundhedstjek samt benytte vores sanserum.

 

Brugerinddragelse

I Værestedet er din stemme vigtig. Oplevelsen af livskvalitet er for os tæt knyttet til det at kunne påvirke eget liv. Vi prioriterer derfor brugerindragelse og medindflydelse højt.

Der er flere måder, du kan få indflydelse i Værestedet. På det månedlige fællesmøde er fokus på hverdagen i Værestedet. Vi drøfter den aktuelle stemning samt forslag til nye initiativer og aktiviteter.

Hver 3. måned holder vi prioriteringsmøde. Her drøfter og beslutter vi, hvilke arrangementer, ture ud af huset og/eller aktiviteter, der skal være de næste 3 måneder.

 

Åbningstider/Kontakt

Værestedet holder åbent:

Mandag         10:00-15:00

Tirsdag          10:00-15:00

Torsdag         10:00-15:00

Fredag           10:00-14:30

Der er desuden brugeråbent udvalgte søndage og helligdage i tidsrummet kl. 12:00-16:00.

 

Vores adresse er:

Værestedet

Herlev Hovedgade 145, parterre

2730 Herlev

Tlf. 44 52 63 30

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere. Ønsker du at blive tilknyttet Værestedet, kan du læse mere om visitation her.

Nyt fra Værestedet

Værestedet holder åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag med begrænset adgang

Alle brugere er delt i to hold

 • Hold 1 kan komme i tidsrummet kl. 10-12
 • Hold 2 kan komme i tidrummet kl. 13-15

Der byttes hold hver uge, så alle brugere får mulighed for at komme hhv. formiddag og eftermiddag.

 

Makeover

Værestedet er blevet malet og har fået helt ny indretning. Vi er ikke helt i mål, men næsten. Kom og nyd de nye omgivelser.

 

Aktivitetskalender for januar, februar og marts

Du kan se hele programmet her