Værestedet

Værestedet tilbyder samvær og aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Målet er at bidrage til den enkeltes livskvalitet i og udenfor Værestedets rammer. Der arbejdes målrettet med styrkelse af netværk.

Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104.

Aktivitetsplan for juni måned 2024

Juni måned byder bl.a. på fælles kagebagning, kort- og brætspil, haveaktiviteter og krea. Du kan se hele programmet her.

 

Fællesmøder

Referatet fra det seneste fællesmøde den 22. februar kan du læse her.

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

Kom med på en rundtur i Værestedet

Her får du muligheden for at opleve vores hyggelige rammer, hvor mennesker kan mødes og være sammen i fællesskab. Vi vil vise dig vores forskellige rum og aktiviteter, og du vil også møde nogle af vores skønne brugere. Så læn dig tilbage og lad os vise dig rundt!

Aktivitets­muligheder

Værestedet har en bred vifte af tilbud/aktiviteter, du kan deltage i. Der er blandt andet følgende tilbud:

  • Kreativt værksted – både planlagte og egne projekter. Vi har symaskine og diverse værktøj
  • Hyggeligt og uformelt samvær med andre – mulighed for deltagelse i fælles kaffekasse
  • Fælles madlavning hver mandag - tilmelding er påkrævet
  • Hjælp til at læse breve og tjekke E-boks hver torsdag kl. 09:00-10:00
  • Fællessang hver fredag – der spilles guitar og du er velkommen til at spille med
  • Fredagshygge med kage og frugt kl. 13:30-14:30 – betales af kaffekassen
  • Ture ud af huset – der er brugerbetaling på alle ture
  • Ferietur en gang om året – der er brugerbetaling på alle ferieture

Værestedet samarbejder desuden med Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. I Frivilligcenteret er der mulighed for at deltage i foredrag, temaaftener, frivillige foreninger samt i forskellige selvhjælpsgrupper. Du kan blandt andet deltage i selvhjælpsgruppen ”Livshistoriefortælling”. Du kan læse mere om Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev her.

Som bruger af Værestedet har du også mulighed for at benytte vores motionstilbud Motion for alle, modtage NADA behandling, få et årligt sundhedstjek samt benytte vores sanserum.

Brugerinddragelse

I Værestedet er din stemme vigtig. Oplevelsen af livskvalitet er for os tæt knyttet til det at kunne påvirke eget liv. Vi prioriterer derfor brugerindragelse og medindflydelse højt.

Der er flere måder, du kan få indflydelse i Værestedet. På det månedlige fællesmøde er fokus på hverdagen i Værestedet. Vi drøfter den aktuelle stemning samt forslag til nye initiativer og aktiviteter.

Hver 3. måned holder vi prioriteringsmøde. Her drøfter og beslutter vi, hvilke arrangementer, ture ud af huset og/eller aktiviteter, der skal være de næste 3 måneder.

Åbningstider / Kontakt

Værestedet holder åbent:

Mandag 10:00-15:00

Tirsdag 10:00-15:00

Onsdag Brugeråbent

Torsdag 10:00-15:00

Fredag 10:00-14:30

Der er desuden brugeråbent udvalgte søndage og helligdage i tidsrummet kl. 12:00-16:00.

Vores adresse er:

Herlev Hovedgade 145, parterre
2730 Herlev

Tlf. 44 52 63 30

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere. Ønsker du at blive tilknyttet Værestedet, kan du læse mere om visitation her.