Værestedet

 

Værestedet tilbyder samvær og aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Målet er at bidrage til den enkeltes livskvalitet i og udenfor Værestedets rammer. Der arbejdes målrettet med styrkelse af netværk.

Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104.

Nyt fra Værestedet

 

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

 

Aktivitets­muligheder

Værestedet har en bred vifte af tilbud/aktiviteter, du kan deltage i. Der er blandt andet følgende tilbud:

  • Kreativt værksted – både planlagte og egne projekter. Vi har symaskine og diverse værktøj
  • Hyggeligt og uformelt samvær med andre – mulighed for deltagelse i fælles kaffekasse
  • Fælles madlavning hver mandag - tilmelding er påkrævet
  • Hjælp til at læse breve og tjekke E-boks hver torsdag kl. 09:00-11:00
  • Fællessang hver fredag – der spilles guitar og du er velkommen til at spille med
  • Fredagshygge med kage og frugt kl. 13:30-14:30 – betales af kaffekassen
  • Ture ud af huset – der er brugerbetaling på alle ture
  • Ferietur en gang om året – der er brugerbetaling på alle ferieture

 

Værestedet samarbejder desuden med Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. I Frivilligcenteret er der mulighed for at deltage i foredrag, temaaftener, frivillige foreninger samt i forskellige selvhjælpsgrupper. Du kan blandt andet deltage i selvhjælpsgruppen ”Livshistoriefortælling”. Du kan læse mere om Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev her.

Som bruger af Værestedet har du også mulighed for at benytte vores motionstilbud Motion for alle, modtage NADA behandling, få et årligt sundhedstjek samt benytte vores sanserum.

 

Brugerinddragelse

I Værestedet er din stemme vigtig. Oplevelsen af livskvalitet er for os tæt knyttet til det at kunne påvirke eget liv. Vi prioriterer derfor brugerindragelse og medindflydelse højt.

Der er flere måder, du kan få indflydelse i Værestedet. På det månedlige fællesmøde er fokus på hverdagen i Værestedet. Vi drøfter den aktuelle stemning samt forslag til nye initiativer og aktiviteter.

Hver 3. måned holder vi prioriteringsmøde. Her drøfter og beslutter vi, hvilke arrangementer, ture ud af huset og/eller aktiviteter, der skal være de næste 3 måneder.

 

Åbningstider / Kontakt

Værestedet holder åbent:

Mandag         10:00-15:00

Tirsdag          10:00-15:00   Åbent for mellemgruppen

Onsdag          10:00-15:00   Første onsdag i måneden holdes der åbent fra kl. 14-19.

Torsdag         10:00-15:00

Fredag           10:00-14:30

Der er desuden brugeråbent udvalgte søndage og helligdage i tidsrummet kl. 12:00-16:00.

 

Vores adresse er:

Værestedet

Herlev Hovedgade 145, parterre

2730 Herlev

Tlf. 44 52 63 30

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere. Ønsker du at blive tilknyttet Værestedet, kan du læse mere om visitation her.

 

 

Nyt fra Værestedet

Værestedet holder åbent som normalt

Smitten er desværre fortsat høj. Vi beder derfor alle om at blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona. Du er velkommen tilbage, når du har en negativ test eller er helt symptomfri.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og har lavet foranstaltninger, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at komme i Værestedet.

 

Nye tiltag i Værestedet

Værestedet er hver tirsdag forbeholdt dig, der er mellem 30-55 år. Der afholdes infomøde for nye brugere den første tirsdag i hver måned kl. 11-12. Så kom frisk, hvis du er ny og har lyst til at høre mere. Vi giver en kop kaffe/the.

 

Nyt navn til Værestedet

Der er kommet mange bud på et nyt navn. Vi arbejder hårdt på at vælge det helt rigtige navn.

 

Referat fra fællesmøder

Du kan læse referatet fra det seneste fællesmøde i mellemgruppen her og fra det øvrige værested her.

 

Aktivitetskalender for februar

Du kan se hele programmet her