Tilsynsrapporter

 

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested, som er et aktivitetstilbud jf. § 104 i serviceloven, er underlagt årlige tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden.

Formålet med tilsynet er at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Tilsynsbesøg bruges også som et værktøj til at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, så de kan håndteres i tide.

Værestedets tilsynsrapporter kan læses på Tilbudsportalen.