Tilsynsrapporter

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested, som er et aktivitetstilbud jf. § 104 i serviceloven, er underlagt årlige tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden.

Formålet med tilsynet er at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Tilsynsbesøg bruges også som et værktøj til at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, så de kan håndteres i tide.

Fremgang på stort set alle områder

 

Vi er stolte af vores tilsynsrapporter for de seneste tre år, som viser en fremgang indenfor næsten alle områder. Vi har gjort en stor indsats for at forbedre vores tilbud og skabe bedre rammer for vores brugere.

Tilsynsrapporten har fokus påfølgende områder: uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, fysiske rammer, målgruppe, metoder og resultater, kompetencer, sundhed og trivsel samt organisation og ledelse.

Værestedets tilsynsrapporter kan læses på Tilbudsportalen.