Tilsynsrapporter

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested, som er et aktivitetstilbud jf. § 104 i serviceloven, er underlagt årlige fagligt tilsyn, fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden

Formålet med tilsyn er, at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Tilsynsbesøg bruges også som et værktøj til at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, sådan at de kan håndteres i tide.

Værestedets tilsynsrapporter kan læse på Tilbudsportalen.