Velkommen til Social­psykiatriske Tilbud

Socialpsykiatriske Tilbud er Herlevs Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og/eller andre komplekse problemstillinger. Alle vores tilbud arbejder efter en målsætning om at hjælpe borgere på vej til en mere selvvalgt og selvstændig livsførelse.

Socialpsykiatriske Tilbud er genåbnet.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og har lavet foranstaltninger, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte alle vores tilbud.

Der er placeret håndsprit på strategiske steder i alle tilbud.

Vi beder fortsat alle om at blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona. Du er velkommen tilbage, når du har en negativ test eller er helt symptomfri.

 

Udviklingsplan for Socialpsykiatrien

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 er afsluttet. Erfaringerne fra udviklingsplanen vil, sammen med de idéer/drøftelser vi skal have på vores internat i maj måned, danne grundlag for den videre udvikling af Socialpsykiatriske Tilbud. Vi glæder os til sammen med jer at gøre vores tilbud endnu bedre.

 

NADA Caféen får nye åbningstider

NADA Caféen ændrer fra 1. april 2023 lokale og tidspunkt. Fra denne dato vil der være NADA mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.30-11.30. Alle dage i Værestedet, Herlev Hovedgade 145.

 

Krisetelefonen bliver til Akuttelefonen

Socialpsykiatriske Tilbud indgår pr. 1. april 2023 i et nyt tværkommunalt samarbejde om hjælp til dig, der har akut behov for psykisk krisehjælp. Det nye tilbud hedder Akuttelefonen. Du kan ringe alle dage mellem kl. 23.30-07.00 på tlf. 25 25 04 00. Du kan læse mere om Akuttelefonen her.

 

Mindfulness

Der er startet nyt mindfulness hold op den 24. april 2023. Du er velkommen til at skrive dig på venteliste til næste hold.

 

Motion for alle

Motion for alle tilbyder mange spændende aktiviteter. Som noget nyt har du nu mulighed for at spille tennis hver torsdag. Du kan se hele programmet her.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig, så tøv ikke med at kontakte Sara på tlf. 20 20 83 04.

 

Du kan læse nyt fra Ungetilbuddet her

 

Du kan læse nyt fra Værestedet her

Lovgrundlag samt principper for støtte

Al støtte gives efter principperne om rehabilitering og recovery og ydes som hjælp til selvhjælp. Indsatserne ydes efter Serviceloven(SEL). Nogle tilbud kræver visitation, andre gør ikke.

 

Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke på menupunktet SPT OM OS.

 

Alle link på hjemmesiden er markeret med farven rød.

 

De paragraffer i Serviceloven(SEL) vi henviser til på denne hjemmeside, kan du læse her.

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien

I forbindelse med afrapporteringen af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 til Sundheds- og Voksenudvalget har vi lavet denne video, der giver et hurtigt overblik over alle de tilbud, vi har startet op de seneste år. Se med