Velkommen til Social­psykiatriske Tilbud

Socialpsykiatriske Tilbud er Herlevs Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og/eller andre komplekse problemstillinger. Alle vores tilbud arbejder efter en målsætning om at hjælpe borgere på vej til en mere selvvalgt og selvstændig livsførelse.

Socialpsykiatriske Tilbud er genåbnet.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og har lavet foranstaltninger, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte alle vores tilbud.

Der er placeret håndsprit på strategiske steder i alle tilbud.

Vi beder fortsat alle om at blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona. Du er velkommen tilbage, når du har en negativ test eller er helt symptomfri.

 

Udviklingsplan for Socialpsykiatrien

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 er afsluttet. Erfaringerne fra udviklingsplanen vil, sammen med de idéer/drøftelser vi skal have på vores internat i maj måned, danne grundlag for den videre udvikling af Socialpsykiatriske Tilbud. Vi glæder os til sammen med jer at gøre vores tilbud endnu bedre.

 

Krisetelefonen bliver til Akuttelefonen

Socialpsykiatriske Tilbud indgår pr. 1. april 2023 i et nyt tværkommunalt samarbejde om hjælp til dig, der har akut behov for psykisk krisehjælp. Det nye tilbud hedder Akuttelefonen. Du kan ringe alle dage mellem kl. 23.30-07.00 på tlf. 25 25 04 00. Du kan læse mere om Akuttelefonen her.

 

NADA Caféen ændrer åbningstider

NADA caféen ændrer åbningstider fra uge 42 og der er kommet ny bemanding. Fremover er der NADA mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du kan se den nye plan her.

Der er lavet en særskilt plan for uge 42 og 43, da der er en del ændringer i bemandingen. Planerne for uge 42 og 43 kan du se her.

 

Mindfulness

Der er startet nyt mindfulness hold op den 18. september 2023. Næste hold forventes at starte op i januar 2024. Du er velkommen til at skrive dig på venteliste til næste hold.

 

Naturterapi

Er du til natur og indre ro? Så er det nu du skal tilmelde dig. Næste hold starter den 3. august 2023. Du kan læse mere om forløbet her

 

Motion for alle

Motion for alle tilbyder mange spændende aktiviteter. Igen i år har du mulighed for at træne basket med en professionel træner fra BMS Herlev. Basket forløbet starter den 26. oktober 2023. Tennis holder vinterpause. Du kan se hele programmet her.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig, så tøv ikke med at kontakte Sara på tlf. 20 20 83 04.

 

Billedskolen

Så har du igen muligheden for at udfolde dig kunstnerisk. Næste forløb på Herlev Billedskole starter onsdag den 25. oktober 2023. Du kan høre mere eller tilmelde dig via din kontaktperson eller personalet i Værestedet og Ungetilbuddet.

 

Du kan læse nyt fra Ungetilbuddet her

 

Du kan læse nyt fra Værestedet her

Lovgrundlag samt principper for støtte

Al støtte gives efter principperne om rehabilitering og recovery og ydes som hjælp til selvhjælp. Indsatserne ydes efter Serviceloven(SEL). Nogle tilbud kræver visitation, andre gør ikke.

 

Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke på menupunktet SPT OM OS.

 

Alle link på hjemmesiden er markeret med farven rød.

 

De paragraffer i Serviceloven(SEL) vi henviser til på denne hjemmeside, kan du læse her.

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien

I forbindelse med afrapporteringen af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 til Sundheds- og Voksenudvalget har vi lavet denne video, der giver et hurtigt overblik over alle de tilbud, vi har startet op de seneste år. Se med