Velkommen til Social­psykiatriske Tilbud

Socialpsykiatriske Tilbud er Herlevs Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder og/eller andre komplekse problemstillinger. Alle vores tilbud arbejder efter en målsætning om at hjælpe borgere på vej til en mere selvvalgt og selvstændig livsførelse.

Socialpsykiatriske Tilbud er genåbnet.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og har lavet foranstaltninger, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte alle vores tilbud.

Der er placeret håndsprit på strategiske steder i alle tilbud.

Vi beder fortsat alle om at blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona. Du er velkommen tilbage, når du har en negativ test eller er helt symptomfri.

 

Udviklingsplan for Socialpsykiatrien

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 er netop afsluttet. Erfaringerne fra udviklingsplanen, vil sammen med de idéer/drøftelser vi har haft på vores internat i efteråret, danne grundlag for den videre udvikling af Socialpsykiatriske Tilbud. Vi glæder os til sammen med jer at gøre vores tilbud endnu bedre.

 

Mindfulness og Yoga

Der starter nyt mindfulness hold op den 22. august 2022. Der er fortsat ledige pladser. Du er også velkommen til at skrive dig på venteliste til næste hold.

Næste yogahold starter den 12. august 2022. Holdet er fyldt, men du er velkommen til at skrive dig på venteliste til næste hold, der starter den 4. november 2022. OBS! Holdet, der starter den 4. november, er kun for kvinder. Næste blandede hold starter den 20. januar 2023.

 

Naturterapi

Socialpsykiatriske Tilbud har i efteråret 2020 afholdt en temadag på Naturcenter Kildegården med fokus på naturterapi. Med kyndig vejledning fra Roskilde Naturterapi har vi fået masser af viden og inspiration. Vi vil i løbet af 2022 arbejde på at sammensætte et forløb, der gennem naturoplevelser kan styrke den mentale sundhed. Hold øje med siden, hvis du er til natur og indre ro.

 

Aktivisterne

Det nye program for Aktivisterne er klar. Se de mange spændende aktiviteter her.

 

Du kan læse nyt fra Ungetilbuddet her

 

Du kan læse nyt fra Værestedet her

Lovgrundlag samt principper for støtte

Al støtte gives efter principperne om rehabilitering og recovery og ydes som hjælp til selvhjælp. Indsatserne ydes efter Serviceloven(SEL). Nogle tilbud kræver visitation, andre gør ikke.

 

Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke på menupunktet SPT OM OS.

 

Alle link på hjemmesiden er markeret med farven rød.

 

De paragraffer i Serviceloven(SEL) vi henviser til på denne hjemmeside, kan du læse her.

Plan for udvikling af Socialpsykiatrien

I forbindelse med afrapporteringen af Plan for udvikling af Socialpsykiatrien 2019-2022 til Sundheds- og Voksenudvalget har vi lavet denne video, der giver et hurtigt overblik over alle de tilbud, vi har startet op de seneste år. Se med