Lovgrundlag

 

Socialpsykiatriske Tilbud yder støtte efter Serviceloven(SEL). Her kan du læse de paragraffer, vi henviser til på denne hjemmeside.

 

SEL §85: Socialpædagogisk støtte ydes efter denne paragraf.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

SEL §104: Værestedet er et tilbud efter denne paragraf.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.